Bệnh viện Quận Gò Vấp

Hospital, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29000

Giá khám không BHYT

81000

Giá khám dịch vụ

81000
Số điện thoại:

28.38942641

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 16h30; Thứ 7 làm dịch vụ ngoài giờ; Cấp cứu làm việc 24/7

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS.CKII. Phạm Hữu Quốc

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình