Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (Miền Đông 7C)

Hospital, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

Từ 30.500đ đến 8.700đ

Giá khám không BHYT

150.000đ

Giá khám dịch vụ

Từ 100.000 vnđ đến 200.000 vnđ tuỳ theo dịch vụ
Số điện thoại:

028 38 960 054

Thời gian hoạt động:

24/24

Xem thêm

Ngày 10/10/2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 168/QĐ-BQP thành lập Bệnh viện Quân Dân Miền Đông, là bệnh viện đa khoa hạng II “Kết hợp quân – Dân y” hoàn chỉnh có qui mô lớn đầu tiên của Quân đội, với 200 giường bệnh nội trú. Bệnh viện đứng ch

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Ts. Bs. Trương Vĩnh Long

  • Bác sĩ nước ngoài

  • N/A

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 Phút