Bệnh viện Quận 4

Hospital, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

33.000đ

Giá khám không BHYT

33.000đ

Giá khám dịch vụ

70.000đ đến 200.000đ
Số điện thoại:

2838267229

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 6: từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 00; Thứ 7 từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30; Chủ nhật: từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00

Xem thêm

Bệnh viện Quận 4 với chức năng nhiệm vụ là Bệnh viện Hạng 2 trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 4, gồm 18 khoa phòng. Bệnh viện luôn quan tâm đến quyền và lợi ích của người bệnh, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS.CKI Đỗ Thành Tuấn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15-30 phút