Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

38700

Giá khám không BHYT

39000

Giá khám dịch vụ

120000
Số điện thoại:

 028 3855 0207

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 6 Sáng 7:30 - 11:30 Chiều 13:00 - 16:00

Xem thêm

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Theo Quyết định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, ban hành kèm theo Quyết định số 4026 /QĐ-BYT ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Nguyễn Hữu Lân

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút