Bệnh viện Huyện Nhà Bè

Hospital, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29000

Giá khám không BHYT

31000

Giá khám dịch vụ

70000
Số điện thoại:

2837815558

Thời gian hoạt động:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Xem thêm

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành y tế thành phố, Bệnh viện Huyện Nhà Bè đã từng bước xây dựng và phát triển, với mô hình bệnh viện đa khoa, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, với cơ cấu 110 giường bệnh bao gồm các khoa nội, ngoại,

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bs.Nguyễn Tiến Dũng

  • Bác sĩ nước ngoài

  • SING,MY,DUC,PHAP

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 20