Bệnh viện Gia An 115

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

Từ 30.500đ đến 8.700đ

Giá khám không BHYT

150.000đ

Giá khám dịch vụ

100.000đ
Số điện thoại:

2862885886

Thời gian hoạt động:

24/7

Xem thêm

Bệnh viện Gia An 115 – Chất lượng kiến tạo niềm tin.

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Ts. Bs. Trương Vĩnh Long

  • Bác sĩ nước ngoài

  • N/A

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Khám ngay