Bệnh Viện Da Liễu TP.HCM

Đa Khoa

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

CN HH 07:30 - 15:00|T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:00 - 18:30|T7 HH 07:30 - 18:30

Xem thêm

Bệnh viện Da Liễu TP.HCM được thành lập với 6 nhiệm vụ: Là tuyến giám sát của khu vực phía Nam trong chẩn đoán và điều trị bệnh phong, bệnh lây qua tình dục (BLQTD) và bệnh da; cùng Bộ môn Da liễu của Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM, đào tạo cán bộ đại học, sau đại học và tập huấn nhân viên y tế các cấp về chuyên ngành da liễu cho các tỉnh phía Nam; chỉ đạo tuyến hoạt động da liễu khu vực phía Nam; thông tin – giáo dục – truyền thông về da liễu; nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực trên; hợp tác quốc tế.Bệnh viện có 8 khoa với 120 giường điều trị nội trú.

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình