Bệnh viện Bình Dân

Hospital, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

37000 đồng

Giá khám không BHYT

39000 đồng

Giá khám dịch vụ

100000 đồng
Số điện thoại:

19007123

Thời gian hoạt động:

Sáng: 06:30 - 11:30 Chiều 13:00 - 16:00

Xem thêm

Bệnh viện Bình Dân là bệnh viện chuyên khoa hạng I, tuyến cuối về ngoai khoa (phẫu thuật tổng quát, niệu khoa, nam khoa …) với trang thiết bị hiện đại, phát triển nhiều lĩnh vực chuyên sâu do các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đảm nhận

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • TS. BS. Trần Vĩnh Hưng

  • Bác sĩ nước ngoài

  • N/A

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 20 phút