Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

38,700 đồng

Giá khám không BHYT

39,000 đồng

Giá khám dịch vụ

120,000 đồng
Số điện thoại:

19007297

Thời gian hoạt động:

24/7

Xem thêm

“LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH PHẢI XUẤT PHÁT TỪ CÁI TÂM”
Xây dựng từ năm 1862, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tại TP.HCM là bệnh viện lâu đời nhất của vùng đất Sài Gòn – Gia Định. Tính đến nay, đã hơn 157 năm, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tồn tại, phát triển và trở thàn

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15 phút