Bệnh Trĩ: triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Tác giả: Giang Lê Tham vấn y khoa: TS. Dược khoa Trương Anh Thư