Bệnh Trĩ: triệu chứng, chẩn đoán và điều trị


Tác giả:

Giang Lê


Tham vấn y khoa:
TS. Dược khoa Trương Anh Thư