Bệnh máu khó đông (Rối loạn đông máu di truyền)

Tác giả: Giang Lê Tham vấn y khoa: TS. Dược khoa Trương Anh Thư