Bệnh gút: triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Tác giả: Giang Lê Tham vấn y khoa: BS. Huỳnh Ngọc Diễm