Bạch cầu tăng lympho bào cấp tính

Tác giả: Tố Quyên Tham vấn y khoa: Lê Thị Mỹ Duyên