Bạch cầu cấp dòng lympho

Tác giả: Giang Lê Tham vấn y khoa: TS. Dược khoa Trương Anh Thư