Alanine aminotransferase (ALT/GPT)


Tác giả:

Giang Lê


Tham vấn y khoa:
TS. Dược khoa Trương Anh Thư