Agglutinins (yếu tố gây ngưng kết) nóng

Tác giả: Giang Lê Tham vấn y khoa: TS. Dược khoa Trương Anh Thư